top of page
goygol_cabernetsauvignon_red_semisweet.p

Göygöl

Cabernet Sauvignon

Qırmızı kəmşirin

goygol_cabernetsauvignon_red_semidry.png

Göygöl

Cabernet Sauvignon

Qırmızı kəmturş 

goygol_cabernetsauvignon_red_dry.png

Göygöl

Cabernet Sauvignon

Qırmızı turş

goygol_merlot_red_dry.png

Göygöl

Merlot

Qırmızı turş

goygol_Merlot_white_red_semidry.png

Göygöl

Merlot

Qırmızı kəmturş 

goygol_syrah_red_dry.png

Göygöl

Syrah 

Qırmızı turş

goygol_saperavi_red_dry.png

Göygöl

Saperavi

Qırmızı turş

goygol_saperavi_red_semisweet.png

Göygöl

Saperavi

Qırmızı kəmşirin

goygol_sauvignonblanc_red_semidry.png

Göygöl

Sauvignon Blanc

Ağ kəmturş

goygol_chardonnay_white_semidry.png

Göygöl

Chardonnay 

Ağ kəmturş

goygol_rkatsiteli_white_semidry.png

Göygöl

Rkatsiteli 

Ağ kəmturş

goygol_bayanshire_white_semisweet.png

Göygöl

Bayanşirə

Ağ kəmşirin 

goygol_syrah_red_dry.png

Göygöl

Kagor

Qırmızı desert

Göygöl

Rkasiteli

Ağ Kəmşirin

Göygöl

Rkasiteli

Ağ turş

Satış məntəqələri

bottom of page