Araq Məhsulları

CRYSTAL

Xan Crystal məhsulu Prodekspo «Beynəlxalq Qida sərgisi»-də qızıl medala layiq görülmüşdür.

Qutuda sayı: 20 (0.25L), 12 (0.5L və 0.7L) və 6 (1L) ədəddir.

KRİSTAL

Xan Kristal məhsulu

Qutuda sayı: 20 (0.25L) və 12 (0.5L və 0.7L) ədəddir.

SPİRT içməli

Qutuda sayı: 20 (0.25L), 12 (0.5L) və 6 (1L) ədəddir.

PREMİUM

Xan Premium məhsulu

 

Qutuda sayı: 12 (0.5L və 0.7L) ədəddir.

PALID PREMİUM

Xan Palıd Premium məhsulu 

Qutuda sayı: 12 (0.5L və 0.7L) ədəddir.

YUBİLEY

Xan Yubiley məhsulu

Qutuda sayı: 12 (0.5L və 0.7L) ədəddir.

SVADEBNAYA

Svadebnaya məhsulu 

Qutuda sayı: 12 (0.7L) ədəddir.

SVADEBNAYA

Svadebnaya məhsulu 

Qutuda sayı: 6 (0.48L) ədəddir.

PRESENT

Xan Present məhsulu

Qutuda sayı: 6 (0.48L) ədəddir.

ELİTE

Xan Elite məhsulu 

Qutuda sayı: 9 (0.7L) ədəddir.

PLATİNUM

Xan Platinum məhsulu 

Qutuda sayı: 9 (0.7L) ədəddir.

1860

Xan 1860 məhsulu 

Qutuda sayı: 6 (0.7L) ədəddir.

ALMAZ

Xan Almaz məhsulu 

Qutuda sayı: 6 (0.7L) ədəddir.

ПРИВЕТ ИЗ БАКУ

Qutuda sayı: 6 (375ml) ədəddir.